• +386 (0)3 56 12 420
 • MONDAY TO FRIDAY 8:00 - 16:00

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V FACEBOOK NAGRADNI IGRI MASKE ZA VSE!

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Katapult, s sedežem: Gabrsko 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom zaključka akcije MASKE ZA VSE, hkrati pa tudi z namenom promocije in oglaševanja blagovne znamke More Than Beauty ter njenih produktov.

DATUM IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja od 27.4.2020, od 19:00 ure do vključno 03.5.2020 do 19:00 ure. Nagrajenci bodo znani 5. maja 2020.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglašanju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, če zakoniti zastopniki mladoletnika ozira mladoletnikovi starši v primeru, da so izbrani za nagrade, odobrijo prevzem nagrade.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi igre.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook (na strani https://www.facebook.com/MoreThanBeautyWorld/). Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na naslov Katapult d.o.o More Than Beauty - MASKE ZA VSE!, Gabrsko 12, 1420 Trbovlje pošlje svoje izdelano obrazno pokrivalo iz materialov, ki jih je prejel v okviru akcije Maske za vse! Poleg pokrivala mora dopisati svoje ime in priimek, kontaktno številko ali e-poštni naslov. Našteto mora na zgoraj napisani naslov prispeti najkasneje do 24.aprila 2020. Z oddajo podatkov se šteje, da sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. 

IZBOR NAGRAJENCEV

Podjetje Katapult d.o.o. oziroma ekipa More Than Beauty bo po prejemu obraznih pokrival, le ta fotografira ter fotografije 27. aprila 2020 naložila v za to namenjeni album na Facebook strani @MoreThanBeautyWorld. 

Sistem izbora nagrajencev je sestavljen iz: 

 • 50% točk predstavlja družabno omrežje Facebook in sicer glasovanje poteka na Facebookovi strani MoreThan Beauty. Glasovanje poteka od 27.4.2020 od 19:00 ure do 03.5.2020 do 19:00 ure. Vsak  sodelujoč glasove pridobiva z všečkanjem fotografije (like). Na glasovanju lahko sodelujejo vsi registrirani uporabniki Facebooka. POMEMBNO: Šteli bodo le glasovi pridobljeni do navedenega končnega roka glasovanja. Vsi žaljivi ali po mnenju organizatorja neprimerni komentarji bodo odstranjeni skupaj z njihovimi avtorji, s tem pa bodo odšteti tudi všečki teh uporabnikov. 
 • 50% točk poda strokovna žirija, ki izdelke točkuje z ocenami od 1 do 20. 

Seštevek točk žirije in všečkov na facebook strani More Than Beauty da deset nagrajencev

Nagrajenci bodo znani 5. maja 2020, tako, da bodo njihova imena objavljena na Facebook spletni strani More Than Beauty skupaj s fotografijo njihovega izdelka. Nagrajenci se morajo za prevzem nagrade oglasiti na zasebno sporočilo Facebook strani More Than Beauty.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenci, ki bodo prejeli nagrado, so po zakonu davčni zavezanci, zato morajo ob pozivu Organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki in svoje osebne podatke. V primeru, da v roku ­­­­­­10 dni od razglasitve obvestila o nagradi (torej do vključno 15. maja 2020) nagrajenec ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru postane lastnik nagrade Organizator, ki postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Rezultat izbora je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrade so izdelki, ki jih ponuja blagovna znamka More Than Beauty, podelitev nagrad pa sledi o vrstnemu redu nagrajencev (od 1. Mesta  naprej) in sicer:

 1. mesto Plašč po meri Freedom (moški ali ženski model)
 2. mesto Bulerji Wonder
 3. mesto Usnjeni pas Inspiration Gold
 4. mesto More Than Beauty zlat nakit
 5. mesto More Than Beauty srebrn nakit
 6. mesto vezalke More Than Beauty - QuickShoeLace
 7. mesto vezalke More Than Beauty - QuickShoeLace
 8. mesto vezalke More Than Beauty - QuickShoeLace
 9. mesto vezalke More Than Beauty - QuickShoeLace
 10. mesto vezalke More Than Beauty - QuickShoeLace

OSEBNI PODATKI

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka na Facebook spletni strani More Than Beauty, poleg tega pa soglaša, da Organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR-jem.

DRUGE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal ustrezno, ob pravem času in na pravem mestu.

Trbovlje, 27.april 2020

 

BACK TO TOP