• +386 (0)3 56 12 420
  • MONDAY TO FRIDAY 8:00 - 16:00

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V FACEBOOK NAGRADNI IGRI “FOCUS”

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Katapult, s sedežem: Gabrsko 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije in oglaševanja blagovne znamke More Than Beauty ter njenih produktov.

DATUM IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja od 27.2.2021 do vključno 6.3.2021 do 23:59 ure. Nagrajenec bo znan 8.3.2021

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, če zakoniti zastopniki mladoletnika oziroma mladoletnikovi starši v primeru, da so izbrani za nagrade, odobrijo prevzem le te.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju nagradne igre.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila sodelovanja v nagradni igri.
Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook strani More Than Beauty (https://www.facebook.com/MoreThanBeautyWorld/) in Instagram profilu @more.than.beauty.world. Za prijavo na nagradno igro je potrebeno pod fotografijo, ki označuje začetek nagradne igre pustiti komentar v katerem posameznik označi dve osebi.

IZBOR NAGRAJENCEV

Podjetje Katapult d.o.o. oziroma ekipa More Than Beauty bo po zaključku nagradne igre po sistemu naključnega žreba, na podlagi oddanih komentarjev izžrebala posameznika, ki je v komentar označil še dve osebi. Nagrado prejme oseba, ki je pod fotografijo pustila komentar in všečkala fotografijo.
Nagrajenec bo znan 8.3.2021, tako, da njihova imena objavljena na Facebook strani More Than Beauty (@MoreThanBeautyWorld ). Nagrajenec se morajo za prevzem nagrade oglasiti na zasebno sporočilo Facebook strani More Than Beauty.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec, ki prejme nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato mora ob pozivu Organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki in svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva). V primeru, da v roku ­­­­­­10 dni od razglasitve obvestila o nagradi (torej do vključno 18.3.2021) nagrajenec ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru ostane lastnik nagrade Organizator, ki postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Rezultat izbora je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrada je po željah posameznika izdelana ženska jakna Focus v vrednosti 335 €.

OSEBNI PODATKI

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka na Facebook spletni strani in Instagram profilu More Than Beauty, poleg tega pa soglaša, da Organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR-jem.

POSREDOVANJE PODATKOV

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani Organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren Organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov morethanbeauty@katapult.si.

DRUGE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen Organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.
V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči Organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, Organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev Organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence obveščal ustrezno, ob pravem času in na pravem mestu.

Trbovlje, 25. februar 2021

NAZAJ NA VRH
sl