• +386 (0)3 56 12 420
  • MONDAY TO FRIDAY 8:00 - 16:00

POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V FACEBOOK NAGRADNI IGRI “PODPIRAMO RAZVOJ IN KREATIVNOST”

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je Katapult, s sedežem: Gabrsko 12, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije in oglaševanja blagovne znamke More Than Beauty ter njenih produktov.

DATUM IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja od 15.12.2020 do vključno 20.12.2020 do 23:59 ure. Nagrajenec bo znan v sredo, 23. decembra 2020.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, če zakoniti zastopniki mladoletnika oziroma mladoletnikovi starši v primeru, da so izbrani za nagrade, odobrijo prevzem le te.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri Organizatorju nagradne igre.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema pravila sodelovanja v nagradni igri.

Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook strani More Than Beauty (https://www.facebook.com/MoreThanBeautyWorld/). Za prijavo na nagradno igro je potreben všeček (like) na fotografijo, ki označuje začetek nagradne igre, pod to isto fotografijo pa mora posameznik pustiti komentar v kateri označi dve osebi. Označeni osebi se s sodelovanjem v nagradni igri strinjata tako, da pod komentar v katerem sta označeni, odgovorita z besedo “Sodelujem” oziroma podobnimi sinonimi/besednimi zvezami, ki označujejo privolitev sodelovanja.

IZBOR NAGRAJENCEV

Podjetje Katapult d.o.o. oziroma ekipa More Than Beauty bo po zaključku nagradne igre po sistemu naključnega žreba, na podlagi oddanih komentarjev izžrebala posameznika, ki je v komentar označil še dve osebi. Nagrado prejmejo vse tri osebe, če sta se osebi označeni v komentarju strinjali s sodelovanjem v nagradni igri, in sicer tako da sta na označeni komentar odgovorili z besedo “Sodelujem” oziroma podobnimi sinonimi/besednimi zvezami, ki označujejo privolitev sodelovanja. Vsak izmed nagrajencev bo prejel More Than Beauty bon v vrednosti 100€ za nakup More Than Beauty izdelkov.
Nagrajenci bodo znani 23. decembra 2020, tako, da njihova imena objavljena na

Facebook strani More Than Beauty (@MoreThanBeautyWorld ). Nagrajenci se morajo za prevzem nagrade oglasiti na zasebno sporočilo Facebook strani More Than Beauty.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec, ki prejme nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato mora ob pozivu Organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki in svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva). V primeru, da v roku ­­­­­­5 dni od razglasitve obvestila o nagradi (torej do vključno 28. decembra 2020) nagrajenec ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru ostane lastnik nagrade Organizator, ki postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen. Rezultat izbora je dokončen in pritožba nanj ni mogoča.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagrada za enega posameznika je More Than Beauty bon v vrednosti 100 €, ker se nagrada podeli trem osebam pomeni, da nagradni sklad znaša 3 x More Than Beauty bon v vrednosti 100€. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni.

OSEBNI PODATKI

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka na Facebook spletni strani More Than Beauty, poleg tega pa soglaša, da Organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR-jem.

POSREDOVANJE PODATKOV

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetij Facebook. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani Organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren Organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov morethanbeauty@katapult.si.

DRUGE DOLOČBE

Za tolmačenje pravil je pristojen Organizator, s sodelovanjem v nagradni igri pa udeleženec sprejme ta pravila in z njimi soglaša.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev v teh pravilih navedenih pogojev je vsak sodelujoči Organizatorju in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, Organizator pa si v tem primeru pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradne igre izključi iz nadaljevanja nagradne igre. Ta določba velja tudi po preteku nagradne igre.

Sodelujoči v nagradni igri prevzema vso odgovornost glede koriščenja nagrade, ki jo je prejel v nagradni igri. Organizator ne odgovarja za kakršnekoli posledice koriščenja nagrade, ki jo je nagrajenec prejel v nagradni igri.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Odločitev Organizatorja in izvajalca o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence obveščal ustrezno, ob pravem času in na pravem mestu.

Trbovlje, 14. december 2020

BACK TO TOP